Home Home Speerpunten Speerpunten Kandidaten Kandidaten Informatie Informatie
WATERSCHAPSPARTIJ Zeeuws-Vlaanderen
Realisatie: INTERMARE WEBDESIGN

SPEERPUNTEN LIJST 3

Onze belangrijkste speerpunten zijn: 1.Veilige en sterke zeeweringen blijft de belangrijkste kerntaak. 2. Behoud van het hoofdkantoor Terneuzen. Het is goed voor de spreiding van de werkgelegenheid in Zeeland. 3. Handhaven van de zelfstandigheid van waterschap Scheldestromen. 4. Het aanleggen van paden op de dijken, waar mogelijk, voor wandelaars, fietsers en ruiters. 5. Veilige wegen en fietspaden. 6. Duurzaam beheer van het bomenbestand. 7. Ontpolderen is overbodig. Natuurherstel kan buitendijks in de Westerschelde. 8. We streven naar toegankelijkheid van de waterkeringen buitendijks. 9. Goed waterbeheer met goede waterkwaliteit. Zorg voor voldoende zoet polderwater en de mogelijkheid om zelf op te slaan. Verdere verzilting is onacceptabel. 10. Goed maaibeleid, waarbij verkeersveiligheid prioriteit heeft boven natuurwensen.
Axelse weg hoofdkantoor waterschap Terneuzen Kleine Dulpert

 20 MAART 2019:  WATERSCHAPSVERKIEZINGEN.

gemaal Campen Waterspoor
WATERSCHAPSPARTIJ ZEEUWS-VLAANDEREN

SPEERPUNTEN LIJST 3

Onze belangrijkste speerpunten zijn: 1.Veilige en sterke zeeweringen blijft de belangrijkste kerntaak. 2. Behoud van het hoofdkantoor Terneuzen. Het is goed voor de spreiding van de werkgelegenheid in Zeeland. 3. Handhaven van de zelfstandigheid van waterschap Scheldestromen. 4. Het aanleggen van paden op de dijken, waar mogelijk, voor wandelaars, fietsers en ruiters. 5. Veilige wegen en fietspaden. 6. Duurzaam beheer van het bomenbestand. 7. Ontpolderen is overbodig. Natuurherstel kan buitendijks in de Westerschelde. 8. We streven naar toegankelijkheid van de waterkeringen buitendijks. 9. Goed waterbeheer met goede waterkwaliteit. Zorg voor voldoende zoet polderwater en de mogelijkheid om zelf op te slaan. Verdere verzilting is onacceptabel. 10. Goed maaibeleid, waarbij verkeersveiligheid prioriteit heeft boven natuurwensen.
hoofdkantoor Waterschap Scheldestromen, Terneuzen
Realisatie: INTERMARE WEBDESIGN
Speerpunten Speerpunten Home Home Kandidaten Kandidaten Informatie Informatie Waterspoor