Home Home Home Speerpunten Speerpunten Speerpunten Kandidaten Kandidaten Kandidaten Informatie Informatie Informatie
WATERSCHAPSPARTIJ Zeeuws-Vlaanderen
Realisatie: INTERMARE WEBDESIGN

SPEERPUNTEN

Onze belangrijkste speerpunten zijn: 1. Veilige en sterke zeeweringen blijft de belangrijkste kerntaak. 2. Behoud van het hoofdkantoor Terneuzen: de situatie van 2 hoofdkantoren ligt vast in provinciale regelgeving. 3. Geen fusie met de provincie Zeeland. 4. Het aanleggen van paden op de dijken voor wandelaars, fietsers en ruiters. 5. Veilige wegen en fietspaden voor iedereen. 6. Verduurzamen van het bomenareaal. 7. Ontpolderen is overbodig. Natuurherstel kan buitendijks in de Westerschelde. 8. Toegankelijkheid van de waterkeringen buitendijks garanderen. 9. Goed waterbeheer met goede waterkwaliteit. Zorg voor voldoende zoet water en mogelijkheid om zelf op te slaan. Verdere verzilting is onacceptabel. 10. Goed maaibeleid. Veiligheid gaat boven natuurregels.
Axelse weg hoofdkantoor waterschap Terneuzen Kleine Dulpert logo waterschapspartij zeeuws-vlaanderen Speerpunten Speerpunten Speerpunten Home Home Home Kandidaten Kandidaten Kandidaten Informatie Informatie Informatie

 20 MAART 2019:  WATERSCHAPSVERKIEZINGEN.

gemaal Campen
WATERSCHAPSPARTIJ ZEEUWS-VLAANDEREN
gemaal Campen

SPEERPUNTEN

Onze belangrijkste speerpunten zijn: 1. Veilige en sterke zeeweringen blijft de belangrijkste kerntaak. 2. Behoud van het hoofdkantoor Terneuzen: de situatie van 2 hoofdkantoren ligt vast in provinciale regelgeving. 3. Geen fusie met de provincie Zeeland. 4. Het aanleggen van paden op de dijken voor wandelaars, fietsers en ruiters. 5. Veilige wegen en fietspaden voor iedereen. 6. Verduurzamen van het bomenareaal. 7. Ontpolderen is overbodig. Natuurherstel kan buitendijks in de Westerschelde. 8. Toegankelijkheid van de waterkeringen buitendijks garanderen. 9. Goed waterbeheer met goede waterkwaliteit. Zorg voor voldoende zoet water en mogelijkheid om zelf op te slaan. Verdere verzilting is onacceptabel. 10. Goed maaibeleid. Veiligheid gaat boven natuurregels.
hoofdkantoor Waterschap Scheldestromen, Terneuzen
Realisatie: INTERMARE WEBDESIGN
Speerpunten Speerpunten Home Home Kandidaten Kandidaten Informatie Informatie